مرور رده

شهرستان رودان

معرفی اجمالی شهرستان رودان

شهرستان رودان در شرق هرمزگان واقع شده است و به بهشت جنوب شهرت دارد.

این شهرستان قطب تولید محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات به شمار می رود.