درباره هرمزبان

پایگاه خبری هرمزبان نام خود را از کلمه هرمزبان گرفته است به معنانی دیده بانی برای استان هرمزگان…
بر این اساس این پایگاه خبری گرچه بصورت مجازی فعالیت می کند و محصور و محدود در منطقه جغرافیایی خاصی نیست اما _هرمزبان_ رسالت اصلی خود را فعالیت خبر رسانی به مردم شریف استان هرمزگان می داند و دست های دراز شده به نشانه دوستی، حمایت و همکاری را فارغ از علایق و سلایق، به گرمی می فشارد و از این همکاری استقبال می کند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی کمالی

شماره مجوز: ۷۶۰۳۵

تاریخ مجوز: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

بستر درج آگهی تُوار