خبر فوری

تماس با ما

واحد

ایمیل

مدیر مسئول

salam@mahdikamali.ir

خبر

khabar@hormozban.ir

تبلیغات

hormozban@gmail.com

[سوژه‌های خود را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۳۶۳۵۶۴۸۸۷ و یا کلیک بر روی نماد واتساپ در زیر برای ما ارسال نمایید.]

تماس با هرمزبان

شما می توانید برای مشاوره در رابطه با نحوه تبلیغات در هرمزبان با شماره ۰۹۱۷۳۶۵۹۹۳۹ تماس بگیرید .