آرشیو ماهانه

اسفند 1397

‌ناصر شریفی : انعقاد تفاهم نامه در حوزه پتروشیمی در صنایع انرژی بر پارسیان گامی در مسیر توسعه غرب…

هرمزبان: ناصر شریفی نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی انعقاد تفاهم نامه در حوزه پتروشیمی در صنایع انرژی بر پارسیان را گامی در جهت توسعه، پیشرفت و اشتغال پایدار غرب هرمزگان دانست.
ادامه خبر ...

خطر در کمین کارگران ناایمن / اول ایمنی بعد کار

هرمزبان:امروزه بسیاری از فعالیت‌های عمرانی، تولیدی و اقتصادی خصوصا در مقیاس‌های بزرگ توسط پیمانکاری و پیمانکاران فرعی انجام می‌گیرد که ایمنی در آن‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. هرمزبان: شرکت‌های پیمانکاری نقش بارز و فعالی را در بسیاری از پروژه…
ادامه خبر ...