هرمزبان: مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان این استان را بهشت سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرد و گفت: شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه راه به صورتBOT و احداث نیروگاه اعلام آمادگی کردند.

هرمزبان: معاون عمرانی استانداری هرمزگان گفت:هم‌اکنون بین دو کشور ایران و چین خط مستقیم کشتیرانی وجود دارد و تفاهمنامه‌ای برای توسعه روابط و اقتصادی بین بندرعباس و بنادر «گوانگ جو» و «شنزن» تهیه شده است.