هرمزبان:معاون امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت:بزرگترین کشتی کانتینری cscl اورانوس کشتیرانی چین با ظرفیت ۱۴ هزار و ۳۰۰ کانتینر وارد بندرشهید رجائی شد.

هرمزبان:مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: نخستین کشتی بزرگ خط مستقیم کانتینری EVERGREEN پس از تخلیه و بارگیری بیش از ١٥٠٠ TEU کانتینر، بعد از ظهر دیروز بندر شهید رجایی را به مقصد بندر دمام عربستان ترک کرد.

هرمزبان: معاون عمرانی استانداری هرمزگان گفت:هم‌اکنون بین دو کشور ایران و چین خط مستقیم کشتیرانی وجود دارد و تفاهمنامه‌ای برای توسعه روابط و اقتصادی بین بندرعباس و بنادر «گوانگ جو» و «شنزن» تهیه شده است.