هرمزبان:امام جمعه میناب با اشاره به بحران آب در این شهرستان گفت: زندگی باغداران و نخل و انبه میناب خشک و نابود شده است تا چمن‌ها در بندرعباس سبز بماند.

هرمزبان: استاندار هرمزگان گفت: برای گذر از بحران بی آبی در بندرعباس ۱۱۰ میلیارد ریال بودجه از اعتبارات تملک دارایی استان اختصاص یافت .