هرمزبان:سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان با اشاره به تلاش ویژه دولت برای رفع کمبودهای بهداشتی و درمانی استان، گفت: با ساخت بیمارستان مدرن ۵۴۰ تختخوابی بندرعباس کمبودهای فضای درمانی استان تا حد قابل قبولی رفع می شود.