مرور برچسب

سیاهو

زلزله خانمان برانداز ملخ ها در سیاهو / جای خالی ستاد بحران در وضعیت بحرانی کشاورزان و مردم

هرمزبان: با هجوم ملخ های صحرایی به دهستان سیاهو محیط زیست این منطقه و زندگی هزاران نفر از اهالی در معرض خطر قرار گرفته است. خطری که میزان آسیب آن از زلزله ۸ ریشتری هم بیشتر و مخرب تر است.
ادامه خبر ...