هرمزبان:بدنبال بارندگیهای پنج روز گذشته سه میلیون مترمکعب آب در نوزده سازه آبخیزداری هرمزگان ذخیره شد.

هرمزبان:سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: هم زمان با هفته دولت ۹ پروژه آبخیزداری و جنگل کاری به ارزش ۳۵۶میلیارد ریال در سطح این استان به بهره برداری می رسد.