هرمزبان:سومین جشنواره انتخاب زیباترین و مناسبترین فضای سبز با معرفی نفرات برگزیده در بندرعباس پایان یافت.