هرمزبان:مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارهای ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران برای جبران کمبود آب شهرهای این استان اختصاص یافت.