هرمزبان:رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک از صید بیش از ۹ تن میش ماهی همزمان با آغاز فصل صید این ماهی در شهرستان جاسک خبر داد.