هرمزبان: مراسم تجلیل از مقام علمی و اخلاقی ۵ عالم بزرگ منطقه هشت بندی  و توکهور برای نخستین بار برگزار می گردد.