هرمزبان: شهر بستک از شهرستان‌های هرمزگان ساعاتی پیش لرزید.