هرمزبان:مسلمانان اهل تسنن کیش در روز عید سعید قربان به دیدار بزرگترها می روند و این عید خجسته را گرامی می دارند.

هرمزبان:وزیر کشور از افزایش ۱۶ درصدی کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.