هرمزبان:مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان از تولید ۵ هزار و ۵۴۲ تن آهن اسفنجی از ابتدای سال تاکنون در این شرکت خبر داد.