هرمزبان:مدیر کمیته امداد بندرلنگه از ازدواج ۱۴۵ زوج جوان زیر پوشش این نهاد انقلابی در بندرلنگه خبر داد.