هرمزبانخرید تضمینی گندم از کشاورزان هرمزگانی امسال ۲۰ درصد افزایش داشت.

به گزارش هرمزبان به نقل از  خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ کشور گفت: از نیمه فروردین امسال تاکنون ، بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان هرمزگانی خریداری شده است