هرمزبان:عصر امروز خلیج فارس به یاد ۲۹۰ مسافر پرواز ۶۵۵ با حضور خانواده شهدا و جمعی از مسؤولان گلباران شد.