هرمزبان:یک هنرمند مینابی با بیان اینکه مسئولان فرهنگ و ارشاد هرمزگان خلف وعده می‌کنند، گفت: برای تامین هزینه اعزام گروه تئاترش به کشور ارمنستان مجبور شدم گاو و گوساله خود را زیر قیمت بفروشم.