هرمزبان:فرمانده سپاه شهرستان میناب گفت: گروه جهادی پنج نفره از پزشکان متخصص قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپد و کلیه ۱۹۲زندانی را ویزیت رایگان کردند.

هرمزبان: بیش از ۴۰۰ نفر از اهالی روستای پشته علی آباد شهرستان میناب، به همت پایگاه بسیج سردار شهید ابراهیم رحیمی شهواری معاینه رایگان شدند.