هرمزبان:رییس دادگستری کیش با اعلام اینکه زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در سال ۹۳ و ۹۴ کاهش یافته است گفت : کیش جای امنی برای افراد مجرم و بزهکار نیست