هرمزبان:استاندار هرمزگان مجموع اعتبارات ملی، استانی، ملی استانی شده و ماده ۱۸۰ استان هرمزگان در سال جاری را ۹۵۹ میلیارد تومان اعلام کرد.