مرور برچسب

لیست قیمت خودرو

سایت‌های آگهی:تعلل اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه قیمت خودرو

هرمزبان: رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتاً لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این درحالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و…
ادامه خبر ...