هرمزبان: معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم از افتتاح بیش از ۳۰ پروژه عمرانی با ارزشی بالغ بر ۳۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال خبر داد.

هرمزبان:۶۵ طرح عمرانی و ورزشی سپاه ناحیه رودان به بهربرداری رسید.