هرمزبان:۹ اثر معنوی هرمزگان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

هرمزبان:مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: ساخت اسکله تفریحی ابوموسی به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات کافی متوقف شد.