هرمزبان:مسئول اردویی راهیان نور بسیج سپاه میناب گفت: ۳۱۰ نفر از بسیجیان عضو حلقه های صالحین میناب در قالب هفت دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند.