هرمزبان:مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از اجرای طرح استانداردسازی محصولات ارگانیک کشاورزان زن در هرمزگان خبر داد.

هرمزبان:مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از افتتاح نمایشگاه نقش آفرینی زنان این استان در توسعه پایدار همزمان با هفته دولت خبر داد.