هرمزبان:مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: ارتقای جاده‌های استان به بزرگراه در دستور کار است که در حال حاضر ۱۱۰ کیلومتر آن در دست ساخت است.