هرمزبان:ساخت بیش از ۶۰ مسجد توسط بسیج سازندگی هرمزگان درحال انجام است؛ مدیر فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی هرمزگان با اشاره به فعالیت‌های جهادگونه فعالان این مجموعه از ساخت و تکمیل ۶۰ مسجد در مناطق مختلف استان هرمزگان خبر داد.