هرمزبان:تالار مرکزی شهر بندرعباس که یکی از بزرگ‌ترین اماکن هنری کشور است اکنون در مرحله پایان فنداسیون بوده اما به دلیل بنا شدن در حریم ۶۰ متری دریا، در معرض تخریب قرار گفته با این حال بسیاری بر این باورند که تخریب آن هدررفت بیت‌المال است.