هرمزبان:جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان گفت: یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از مردم بخش جغین رودان به صورت رایگان در بیمارستان صحرایی بسیج ویزیت شدند.

هرمزبان:جانشین رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان گفت: بیمارستان صحرایی با نام مبارک شهید مسعود رهگشا در بخش جغین رودان برپا می‌شود.