هرمزبان:برداشت میوه گرمسیری جم در باغهای هرمزگان امروز آغاز شد.