هرمزبان:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در دو سال گذشته با برگزاری ۱۳۰ کنسرت موسیقی در استان ، موجب اشتغال پنجاه نفر بصورت مستقیم شده است.