هرمزبان:فرماندار میناب گفت: بهره برداری از شهرکهای صنعتی از الزامات توسعه اقتصادی شهرستان میناب در سال اقتصاد مقاومتی است.

هرمزبان:مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری هرمزگان گفت: ریشه بسیاری از موارد فساد اداری در عدم آگاهی و جهل به قانون است که در این زمینه کارکنان ستادی وظیفه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را دارند.