گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

0

هرمزبان – به مناسبت هفته نیروی انتظامی برنامه غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین نظامی ، انتظامی و ادارت شهرستان انجام شد.
عکاس: محسن نیرومند

گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارش تصویری/ غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان ابوموسی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.