هرمزبان:مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت:۱۹رزمایش در قالب طرح های پدافند غیرعامل ظرف یک سال گذشته برای حفظ آمادگی و افزایش توان دراین پالایشگاه اجرا شد.