هرمزبان:مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان گفت: میانگین مصرف گاز در هرمزگان امسال به بیش از ۲۱ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.

هرمزبان:سهمیه گاز طبیعی نیروگاه حرارتی بندرعباس بیش از ۲ برابر شد.