هرمزبان:مدیرکل کتابخانه‌های هرمزگان گفت: ۶۱۷ هزار نسخه کتاب در ۶۱ کتابخانه هرمزگان موجود است و بالغ بر ۳۲ هزار اعضای فعال در کتابخانه‌های استان عضو هستند.

هرمزبان:مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان برنامه های کتابخانه های مساجد این استان در هفته کتاب و کتابخوانی را تشریح کرد و گفت: برنامه های متعددی طی این هفته در کانون های مساجد اجرا می شود.