هرمزبان:وزیر اطلاعات این وزارتخانه را حامی سرمایه‌گذارانی دانست که با کارآفرینی گام در راه ایجاد اشتغال و تقویت این عرصه برمی دارند.