هرمزبان:عالی ترین مقام حوزه دریایی و بندری هرمزگان از تخلیه و بارگیری حدود ۲۰ میلیون تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر تجاری این استان طی سه ماهه سال ۹۴ خبر داد.