هرمزبان:کسب مقام اول و سوم تفسیر قرآن و مقام پنجم انشای نماز دانش آموزان دختر رودانی و رتبه چهارم رشته نهج‌البلاغه دانش آموزان پسر در سی و ششمین مسابقات قرآن ،عترت و نماز برگ زرینی بر افتخارات قرآنی استان هرمزگان شد.