هرمزبان:مدیرکل کتابخانه‌های هرمزگان گفت: ۶۱۷ هزار نسخه کتاب در ۶۱ کتابخانه هرمزگان موجود است و بالغ بر ۳۲ هزار اعضای فعال در کتابخانه‌های استان عضو هستند.