هرمزبان: مدیرعامل سازمان میادین شهرداری بندرعباس گفت: بنگاه های فروش خودرو در منطقه ۲۲ بهمن این شهر ساماندهی و به منطقه ای در خارج از شهر منتقل می شوند.