هرمزبان:وزیر آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان پیش‌بینی شده است.

هرمزبان:وزير آموزش و پرورش با اشاره به استقرار پايه دهم از سال تحصيلی جاری در سيستم آموزشی، از تاليف ۱۴۰ عنوان كتاب جديد التاليف با رويكرد تحولی در آموزش و پرورش خبر داد.