خبر فوری

آرشیو برچسب: عباس علیزاده

با حضور فرماندار جاسک و نماینده کشاورزان جلسه احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی برگزار شد

با حضور فرماندار جاسک و نماینده کشاورزان جلسه احیاء و تعادل بخشی برگزار شد

هرمزبان - با حضور فرماندار جاسک و نماینده کشاورزان جلسه احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی پیرامون مدیریت مصرف آب در بخشی کشاورزی گرفته شد.

ادامه خبر »