هرمزبان:جانشین اداره کل حج و زیارت هرمزگان گفت : همه ۶۴۵ نفر حاجی ( ۶۴۲زائر وسه مدیرو معاون کاروان)این استان که در قالب شش کاروان از این استان به خانه خدا اعزام شده بودند ، درصحت وسلامت هستند.