هرمزبان:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت:درخلال سال های ۸۵ تا ۹۲ تعداد ۳۳۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده که از این تعداد پنج هزارو ۷۵۱ حلقه در هرمزگان حفر شده است.

هرمزبان:کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بر اساس بررسی مدلها و نقشه های هواشناسی سامانه کم فشار از بعد از ظهر امروز وارد استان می شود.

هرمزبان:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: ۷ شهر بندرعباس، بندرخمیر، رویدر، تخت، قلعه قاضی، سیریک، بستک با کمبود شدید آب روبرو هستند.