هرمزبان:مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۱۵۰ هزار تن خرما از نخلستان های استان برداشت شود که ۱۰درصد از این میزان به خارج از کشور صادر می شود.

هرمزبان:مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خرمای پیارم و نارنگی سیاهوی هرمزگان که از محصولات مهم کشور به شمار می روند، پس از کارشناسی های لازم ثبت ملی می شود.

هرمزبان:از ابتدای فصل برداشت تا کنون ۱۰۰ تن خرما از بخش احمدی شهرستان حاجی آباد برداشت شده است.